58-130 Żarów, ul. Armii Krajowej 56
tel: (+48) 74 858 06 31
-    +   

program profilaktyki gruźlicy

Gruźlica pozostaje dużym problemem zdrowotnym na świecie, a zapadalność na tę chorobę w Polsce jest nadal wyższa niż średnia w krajach Unii Europejskiej. Jedną z najważniejszych metod walki z gruźlicą jest szybka identyfikacja i leczenie wszystkich chorych.

DLA KOGO?

Program profilaktyki gruźlicy skierowany jest do każdego dorosłego, u którego dotychczas nie rozpoznano gruźlicy. Można do niego przystąpić raz na dwa lata.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?

Wystarczy zgłosić w rejestracji chęć przystąpienia do programu - nasze pielęgniarki udzielą dalszych informacji i przeprowadzą wywiad. Do wzięcia udziału w programie nie potrzeba skierowania.

ISO 9001 IEC 27001