58-130 Żarów, ul. Armii Krajowej 56
tel: (+48) 74 858 06 31
-    +   

Badania laboratoryjne

Zakres usług

  • Badania hematologiczne:

- morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi,

- morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi,

- retykulocyty,

- odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).

  • Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:

- sód,

- potas,

- wapń zjonizowany,

- żelazo,

- żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC),

- stężenie transferyny,

- stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c),

- mocznik,

- kreatynina,

- glukoza,

- test obciążenia glukozą,

- białko całkowite,

- proteinogram,

- albumina,

- białko C-reaktywne (CRP),

- kwas moczowy,

- cholesterol całkowity,

- cholesterol-HDL,

- cholesterol-LDL,

- triglicerydy (TG),

- bilirubina całkowita,

- bilirubina bezpośrednia,

- fosfataza alkaliczna (ALP),

- aminotransferaza asparaginianowa (AST),

- aminotransferaza alaninowa (ALT),

- gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP),

- amylaza,

- kinaza kreatynowa (CK),

- fosfataza kwaśna całkowita (ACP),

- czynnik reumatoidalny (RF),

- miano antystreptolizyn O (ASO),

- hormon tyreotropowy (TSH),

- antygen HBs-AgHBs,

- VDRL,

- FT3,

- FT4,

- PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity.

  • Badania moczu:

- ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu,

- ilościowe oznaczanie białka,

- ilościowe oznaczanie glukozy,

- ilościowe oznaczanie wapnia,

- ilościowe oznaczanie amylazy.

  • Badania kału:

- badanie ogólne,

- pasożyty,

- krew utajona - metodą immunochemiczną.

  • Badania układu krzepnięcia:

- wskaźnik protrombinowy (INR),

- czas kaolinowo-kefalinowy (APTT),

- fibrynogen.

  • Badania mikrobiologiczne:

- posiew moczu z antybiogramem,

- posiew wymazu z gardła z antybiogramem,

- posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.

Godziny pracy:

pobieranie materiałów do badań:

poniedziałek - piatek 08:00 - 09:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

Świadczenia dostępne są po zarejestrowaniu się.

Informacje dodatkowe:

ISO 9001 IEC 27001