58-130 Żarów, ul. Armii Krajowej 56
tel: (+48) 74 858 06 31

Programy profilaktyczne

Zakres usług

  • program profilaktyki chorób układu krążenia
  • program profilaktyczny gruźlica
  • program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia)
  • zapobieganie niepełnosprawności poprzez wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu
  • progam profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie województw dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego

Informacje dodatkowe:

W celu uzyskania informacji na temat aktulanych programów profilaktycznych, prosimy o kontakt z rejestracją.